ZMÍRNĚNÍ ZÁKAZU

Dle posledního Nařízení vlády je povolena střelba na venkovních střelnicích pouze pro členy klubu, nadále platí zákaz střelby pro veřejnost a pořádání soutěží. Prosím o dodržování hygienických opatření, povinnosti nosit roušku v přítomnosti jiných osob a dodržovat rozestupy mezi osobami.

Za SSK Vrchlabí Středa Roman